Women Techmakers แจกทุนศึกษาต่อป.ตรี-เอกด้านเทคโนโลยีเต็มจำนวนให้แก่นักศึกษาหญิง

Women Techmakers โครงการสนับสนุนผู้หญิงในวงการเทคโนโลยีซึ่งก่อตั้งโดย Google แจกทุนเต็มจำนวนแก่นักศึกษาหญิงสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคในปีการศึกษา 2017-2018 

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 22 พ.ค. 2017

Women Techmakers Scholars Program หรืออาจเป็นที่คุ้นเคยกันในชื่อเก่า Google Anita Borg Memorial Scholarship Program เปิดให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหญิงผู้สนใจศึกษาต่อที่มีคุณสมบัติดังนี้

  • ระบุตนเป็นเพศหญิง
  • เป็นนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยได้ได้รับการรับรองมาตรฐานในปีปัจจุบัน
  • มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อ และมีแนวโน้มที่จะได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีการรับรองมาตรฐาน ในระดับชั้นปริญญาตรี โท หรือเอก ณ มหาลัยในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคในปีการศึกษา 2017-2018
  • กำลังศึกษาในคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวะกรรมศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีผลการเรียนที่ดี
  • มีภาวะการเป็นผู้นำและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความมีส่วนร่วมของผู้หญิงในวงการวิทยาการคอมพิวเตอร์

สำหรับผู้สนใจ สามารถยื่นเอกสารข้อมูลส่วนตัว, transcript, resume ปัจจุบัน, และกรอกเอกสารตอบคำถามได้ที่เว็บไซต์ https://www.womentechmakers.com/scholars โดยการรับสมัครจะหมดเขตภายในวันที่ 22 พฤษภาคมที่จะถึงนี้

เครดิต: https://www.techtalkthai.com/women-techmakers-scholars-program-2017/


Foreign Relations Officer, Senior Professional Level
(Head of International Affairs)

Miss Luckhana Bandittsri has been affiliated with the International Relations Unit, Silpakorn University, for an extensive period of time. Her main responsibility is the coordination of academic cooperation activities between Silpakorn University and its counterpart institutions abroad under mutual agreements, such as student exchanges, visiting scholars, joint researches, artist workshops, study tours, etc.