ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย (National Pingtung University of Science and Technology, Republic of China (Taiwan))

ด้วยมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผิงตง สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (National Pingtung University of Science and Technology, Republic of China (Taiwan)) กำลังดำเนินการเปิดรับสมัครอาจารย์มหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน โดยผู้สมัครจะต้องมีสถานะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยขณะที่ดำเนินการสมัคร ทั้งนี้ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทยซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผิงตง 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

หมดเขตรับสมัคร : วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งความประสงค์กลับมาได้ที่ Mr. Eric อีเมล eric1967@mail.npust.edu.tw หรือ international@mail.npust.edu.tw

Scholarships: International Graduate
Attached Files

Foreign Relations Officer, Senior Professional Level
(Head of International Affairs)

Miss Luckhana Bandittsri has been affiliated with the International Relations Unit, Silpakorn University, for an extensive period of time. Her main responsibility is the coordination of academic cooperation activities between Silpakorn University and its counterpart institutions abroad under mutual agreements, such as student exchanges, visiting scholars, joint researches, artist workshops, study tours, etc.