ผู้แทน Universitas PGRI Madiun สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเยือนมหาวิทยาลัยศิลปากร

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กำไลทิพย์ ปัตตะพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  พร้อมด้วยอาจารย์ณัฐพล จันทร์งาม คณะโบราณคดี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้ให้การต้อนรับ Ms.Marheny Lukitasari, Director of Finance Bureau และ Ms. Agita Nurhikmawati, Vice-Director of Cooperation and Public Relation Bureau จาก Universitas PGRI Madiun สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุม 414 สำนักงานอธิการบดีตลิ่งชัน เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน อาทิเช่น การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การร่วมมือทำโครงการแลกเปลี่ยน และการจัดโปรแกรมการศึกษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เป็นต้น  ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือและกิจกรรมต่างๆ ต่อไป

Gallery

Foreign Relations Officer, Senior Professional Level
(Head of International Affairs)

Miss Luckhana Bandittsri has been affiliated with the International Relations Unit, Silpakorn University, for an extensive period of time. Her main responsibility is the coordination of academic cooperation activities between Silpakorn University and its counterpart institutions abroad under mutual agreements, such as student exchanges, visiting scholars, joint researches, artist workshops, study tours, etc.